privacyverklaring trimsalon de jordaan

Artikel 1: Inleiding 

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Trimsalon De Jordaan.

Wij zijn gevestigd in de Driehoekstaat 19 te Amsterdam en staan ingeschreven onder KvK-nummer 71391037

 

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens 

2.1:  Trimsalon De Jordaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·        Naam

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

 

 Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

·        Het verlenen en factureren van onze diensten

·        Om u te kunnen bellen, Whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

·        Invoer in digitaal salon- en agendasysteem

·        Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst)

 

2.2: Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet.

E-mails of Whatsapp berichten die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.   

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Trimsalon De Jordaan  van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze trimsalon.  

 

Artikel 4: Derden

4.1:  Trimsalon De Jordaan verstrekt uw gegevens niet aan derden.

4.2:  Uitzondering op 4.1  is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.  

4.3:  Uitzondering op 4.1 is als u gebruik wenst te maken van de trimagenda en webshop. Zie artikel 6 en 7. Dit is uw eigen keuze.

 

Artikel 5: Website en Facebook 

 Trimsalon De Jordaan houdt zelf op haar website en Facebook pagina  geen gegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Door te delen, liken of te reageren op de website of Facebook bent u wel herleidbaar. Dit is voor  uw eigen risico.

 

Google houdt mogelijk wel uw bezoekgegevens bij aan de hand van uw IP-adres. Dit gebeurd ook bij het gebruik van een aantal formulieren. U krijgt hierbij een aparte vermelding die u voor akkoord moet aanvinken.

 

Artikel 6: Trimagenda (nog niet in gebruik)

Voor het maken van afspraken met Trimsalon De Jordaan kunt u gebruikmaken van de trimagenda. De trimagenda wordt door Trimsalon De Jordaan aangeboden en is ontwikkeld door Trim Nederland B.V. te Spijkenisse. Als beheerder van de trimagenda heeft Trim Nederland B.V. de mogelijkheid om uw gegevens in te zien. Door Trimsalon De Jordaan en Trim Nederland B.V. zijn afspraken gemaakt over de passende beveiliging en verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens in de trimagenda zullen alleen worden gebruikt voor het maken van de afspraak en aanverwante administratieve doeleinden en worden niet aan derden verkocht of gebruikt voor het verzenden van promotiemateriaal.

De gegevens in de trimagenda worden 12 maanden bewaard. Na het beëindigen van de overeenkomst met Trimsalon De Jordaan worden de gegevens automatisch verwijderd.

Indien u uw gegevens eerder wilt laten verwijderen of wilt laten aanpassen, kunt u een email sturen naar trimsalondejordaan@gmail.com.

 

Artikel 7: Provisie webshop

De bestellingen via onze webshop worden geleverd door een externe leveranciers. Deze externe leveranciers hebben daardoor inzage in uw persoonsgegevens om de bestelling te kunnen leveren. Door Trimsalon De Jordaan zijn met de externe leveranciers afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de externe leverancier net zoveel waarde hecht aan uw

persoonsgegevens als Trimsalon De Jordaan.Uw persoonsgegevens zullen dan ook alleen worden gebruikt om de bestelling te verwerken en de overeenkomst met u na te komen. Nadat de bestelling is afgerond worden de persoonsgegevens bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te voldoen.

 

Artikel 8: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet. 

 

Artikel 9: Beveiliging

Trimsalon De Jordaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

 

Artikel 10: Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.