privacyverklaring trimsalon de jordaan

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Trimsalon De Jordaan. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving. .

 

 

 

Artikel 1: Contactgegevens 

 

Trimsalon De Jordaan

Driehoekstraat 19

1015GL Amsterdam

Telefoon / Whatsapp: 06 451 37 216

Email: trimsalondejordaan@gmail.com

Website: www.trimsalondejordaan.nl

KvK nummer: 71391037 

 

Artikel 2: Persoonsgegevens

 

2.1:  Trimsalon De Jordaan verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens zijn altijd door uzelf, of door een derde met uw toestemming aan ons verstrekt.

 

Onderstaande gegevens van klanten worden door Trimsalon  De Jordaan verwerkt / gebruikt:

 

·        Naam en achternaam*

·        Adres

·        Telefoonnummer*

·        E-mailadres*

*) minimaal vereiste persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering

 

Onderstaande gegevens van uw huisdier worden door Trimsalon De Jordaan verwerkt / gebruikt.

 

·        Naam*

·        Ras*

·        Geboorte datum*

·        Geslacht*

·        Status castratie*

·        Medische of gedragsproblemen*

·        Dierenarts*

*) minimaal vereiste gegevens voor de trimbehandeling / bedrijfsvoering.

De gegevens verwerking van uw huisdier heeft alleen betrekking op de behandeling bij Trimsalon De Jordaan.

 

Deze (persoons) gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 

·        Het verlenen en factureren van onze diensten

·        Om u te kunnen bellen, Whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

·        Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming)

·        Het verstrekken of opvragen van informatie in het belang van uw huisdier (Bijv. dierenarts)

 

2.2: Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet.

E-mails of Whatsapp berichten die u naar ons stuurt worden in dat geval na beantwoording verwijderd.   

 

Artikel 3: Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

 

U mag te allen tijde de gegevens die Trimsalon De Jordaan  van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze trimsalon.  

 

Artikel 4: Derden

 

4.1:  Trimsalon De Jordaan verstrekt uw gegevens niet aan derden.

4.2:  Uitzondering op 4.1  is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

4.3:  Uitzondering op 4.1 als het welzijn / de gezondheid van uw huisdier in gevaar is (bijv. dierenarts). 

4.4:  Uitzondering op 4.1 als u gebruik wenst te maken van de webshop. Zie artikel 6. Dit is uw eigen keuze.

 

 

Artikel 5: Website en Facebook

 

De website van Trimsalon De Jordaan maakt gebruik van Cookies. U kunt zelf aangeven of u deze accepteert of achteraf verwijderen.

 

Trimsalon De Jordaan houdt zelf op haar website en Facebook pagina  geen gegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Door te delen, liken of te reageren op de website of Facebook bent u wel herleidbaar. Dit is voor  uw eigen risico.

 

Google houdt mogelijk wel uw bezoekgegevens bij aan de hand van uw IP-adres. Dit gebeurd ook bij het gebruik van een aantal formulieren. U krijgt hierbij een aparte vermelding die u voor akkoord moet aanvinken.

  

Artikel 6: Provisie webshop

 

De bestellingen via onze webshop worden geleverd door een externe leveranciers. Deze externe leveranciers hebben daardoor inzage in uw persoonsgegevens om de bestelling te kunnen leveren. Door Trimsalon De Jordaan zijn met de externe leveranciers afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de externe leverancier net zoveel waarde hecht aan uw

persoonsgegevens als Trimsalon De Jordaan. Uw persoonsgegevens zullen dan ook alleen worden gebruikt om de bestelling te verwerken en de overeenkomst met u na te komen. Nadat de bestelling is afgerond worden de persoonsgegevens bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te voldoen.

 

Artikel 7: Bewaartermijn

 

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet. De gegevens worden op papier bewaard.

 

Artikel 8: Beveiliging

 

Trimsalon De Jordaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

 

Artikel 9: Klachten

 

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.